Fotografování s více bezdrátovými blesky <se skupinami blesků>

Můžete fotografovat s bezdrátovými blesky mezi max. 5 bezdrátovými skupinami bleskových jednotek včetně jednotky vysílače. Před fotografováním s více bezdrátovými blesky musíte specifikovat bleskovou jednotku jako jednotku vysílače nebo jednotku přijímače.

 • Jednotka vysílače: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM nebo rádiový bezdrátový vysílač

 • Jednotka přijímače (blesková jednotka mimo fotoaparát): HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM nebo bezdrátový přijímač

 1. Stiskněte tlačítko MODE a na displeji pro výběr režimu blesku vyberte [GROUP].
 2. Na displeji Quick Navi pro nastavení režimu blesku GROUP zadejte režim blesku, kompenzaci blesku a úroveň výkonu blesku pro bezdrátové skupiny A, B, C, D a E.

  1. Kolektivní kompenzace blesku (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  2. Nastavení režimu blesku

  3. Nastavení úrovně výkonu blesku/kompenzace blesku

Tip

 • Pro režim blesku bezdrátových skupin A, B a C můžete zadat [TTL], [MANUAL] nebo [OFF]. Naproti tomu pro bezdrátové skupiny D a E můžete zadat [MANUAL] nebo [OFF]. Bleskové jednotky v bezdrátové skupině s režimem blesku zadaným jako [OFF] negenerují záblesky.

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Při výběru [ON] pro [TTL LEVEL MEMORY] (funkce paměti úrovně TTL) je úroveň výkonu blesku změřená při fotografování s bleskem TTL automaticky použita jako úroveň výkonu blesku pro každou bezdrátovou skupinu (A/B/C) během fotografování s manuálním bleskem.

 • Jednotka vysílače generuje záblesky jako člen bezdrátové skupiny A. Nechcete-li, aby jednotka vysílače generovala záblesky, vyberte (nastavení blesku CMD) na displeji Quick Navi a zvolte [OFF].

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Chcete-li nastavit úroveň výkonu blesku/kompenzace blesku pro všechny skupiny, nastavte úroveň kolektivní kompenzace blesku.

 • HVL-F60RM2/HVL-F46RM (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější): (indikace nízkého světelného výkonu blesku) se zobrazí i tehdy, pokud skupina obsahuje jen jedinou bleskovou jednotku, jejíž světelný výkon blesku může být nedostatečný. Dojde-li k takovéto situaci, upravte nastavení světelného výkonu blesku na všech bleskových jednotkách skupiny nebo nastavte delší čas závěrky na fotoaparátu.