Fotografování s bezdrátovými blesky <s jednotkou přijímače>

Jako jednotku vysílače můžete určit některé z následujících zařízení, a pak danou jednotku vysílače používat ke generování záblesků této bleskové jednotky umístěné mimo fotoaparát.

 • jiná blesková jednotka, která je nasazena na fotoaparát a podporuje rádiovou bezdrátovou komunikaci

 • rádiový bezdrátový vysílač, který je nasazen na fotoaparát

: Jednotka vysílače (CMD)

: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM (RCV)

Jako jednotku vysílače můžete použít tuto bleskovou jednotku nebo rádiový bezdrátový vysílač.

 1. Vyberte bezdrátový režim blesku (WL) na fotoaparátu.

  Výběr režimu blesku na fotoaparátu viz návod k obsluze dodávaný s tímto fotoaparátem.

 2. Stiskněte tlačítko WL na této bleskové jednotce a vyberte [RCV].
 3. Stiskněte tlačítko Fn (funkce) a zadejte bezdrátovou skupinu této bleskové jednotky pro výběr bezdrátové skupiny na displeji Quick Navi.
 4. Nasaďte ministojánek na tuto bleskovou jednotku.
 5. Nasaďte na fotoaparát jinou bleskovou jednotku stejného modelu nebo rádiový bezdrátový vysílač určený jako jednotka vysílače (je vybráno [CMD]).

  Ověřte, že je na panelu LCD jednotky vysílače zobrazen indikátor [CMD].

 6. Umístěte fotoaparát a tuto bleskovou jednotku.
 7. Ověřte, že blesková jednotka na fotoaparátu (jednotka vysílače) a tato blesková jednotka (jednotka přijímače) jsou bezdrátově spojeny a připraveny k záblesku.
  • Bezdrátově spojeno:

   Kontrolka LINK svítí zeleně.

  • Připraveno k záblesku:

   • Tlačítko TEST na zadní straně této bleskové jednotky svítí oranžově.

   • HVL-F60RM: Je-li vybrána volba [ON] pro položku [WL READY LAMP] na displeji MENU, bliká iluminátor AF na přední straně jednotky přijímače.

 8. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště.

  Chcete-li spustit test záblesku, stiskněte tlačítko TEST na jednotce vysílače.

Tip

 • Na jednotkách přijímačů se používá režim blesku z jednotky vysílače.

 • Při fotografování s manuálním bleskem lze aktivovat nastavení na jednotce vysílače výběrem [CMD LINK] pro nastavení úrovně výkonu blesku na displeji Quick Navi.