Fotografování s využitím synchronizace s globální závěrkou (HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

Použitím kombinace HVL-F60RM2/HVL-F46RM (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější) a fotoaparátu vybaveného obrazovým snímačem s globální závěrkou lze fotografování s bleskem synchronizovat s celým rozsahem časů závěrky dostupným u fotoaparátu a umožnit tak účinnější expozice s bleskem než při běžném fotografování s vysokorychlostní synchronizací (HSS).

Poznámka

  • Nastavíte-li čas závěrky fotoaparátu na kratší hodnotu než 1/10000 a pořídíte snímek, mohou se jas a barvy u jednotlivých snímků lišit.

  • U fotoaparátu vybaveného obrazovým snímačem s globální závěrkou se ikona HSS na fotoaparátu nezobrazuje bez ohledu na to, zda je nastavení vysokorychlostní synchronizace [ON]/[OFF].

  • Pokud jsou blesková jednotka a fotoaparát propojeny pro fotografování kabelem pro umístění blesku mimo fotoaparát (není součástí dodávky), použije se namísto fotografování s využitím synchronizace s globální závěrkou konvenční fotografování s vysokorychlostní synchronizací, takže se sníží dosah světla blesku.

  • Při fotografování s více blesky nebo při nastavení synchronizace na druhou lamelu v zábleskovém režimu fotoaparátu je čas závěrky fotoaparátu omezen na hodnoty času synchronizace blesku.

  • Pokud je čas závěrky fotoaparátu nastaven na vyšší rychlost, než kolik činí doba trvání záblesku bleskové jednotky, světelný výkon blesku bleskové jednotky nemusí dosáhnout nastavené hodnoty. V takových případech se na panelu LCD bleskové jednotky zobrazuje indikace nízkého světelného výkonu blesku.

    Podrobnosti naleznete v příručce Fotografování s manuálním bleskem <MANUAL>.

    Informace o nejvyšší možné převodní hodnotě směrného čísla dle času závěrky naleznete v části „Synchronizace blesku s globální závěrkou/rozložení záblesku STD (ISO 100)“ tématu popsaného níže.