Výběr bezdrátového typu pro řízení fotografování s bezdrátovými blesky <rádiového či optického> (HVL-F60RM)

Tato blesková jednotka umí využívat 2 typy bezdrátové komunikace pro fotografování s bezdrátovými blesky: rádiovou a optickou bezdrátovou komunikaci.

Tip

 • V této Uživatelské příručce se „jednotkou vysílače“ rozumí tato blesková jednotka, která je nasazena na fotoaparát, nebo rádiový bezdrátový vysílač, který používáte k fotografování s rádiovými bezdrátovými blesky; a „jednotkou přijímače“ se rozumí tato blesková jednotka, která je bezdrátově řízena pro generování záblesků, či rádiový bezdrátový přijímač.

  Naproti tomu se „jednotkou ovladače“ rozumí tato blesková jednotka, která je nasazena na fotoaparát, nebo vestavěný blesk na jiném fotoaparátu, který používáte k fotografování s optickými bezdrátovými blesky; a „vzdálenou jednotkou“ se rozumí tato blesková jednotka, která je bezdrátově řízena pro generování záblesků, nebo blesková jednotka kompatibilní s optickým bezdrátovým řízením.

Fotografování s rádiovými bezdrátovými blesky

Fotografování s bezdrátovými blesky lze provádět metodou rádiové komunikace. To vám usnadní fotografovat s bleskovou jednotkou v prostředí s mnoha překážkami.

Pro fotografování s rádiovými bezdrátovými blesky musíte mít kromě této bleskové jednotky i další bleskovou jednotku či bezdrátový vysílač/přijímač (není součástí dodávky) podporující rádiovou bezdrátovou komunikaci.

Poznámka

 • Pro fotografování s rádiovými bezdrátovými blesky musíte mít fotoaparát podporující rádiovou bezdrátovou komunikaci. Viz návod k obsluze přiložený k danému fotoaparátu. Informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s bleskovou jednotkou viz webová stránka na adrese:

  https://www.sony.net/flash/f60rm/

Fotografování s optickými bezdrátovými blesky

Fotografování s bezdrátovými blesky lze provádět metodou optické komunikace. To vám usnadní fotografovat s bleskovou jednotkou v prostředí, kde není k dispozici rádiová komunikace.

Pro fotografování s optickými bezdrátovými blesky musíte mít kromě této bleskové jednotky i další bleskovou jednotku podporující optickou bezdrátovou komunikaci.

 1. Stiskněte tlačítko MENU () a vyberte [/SELECT].

 2. Vyberte požadovanou metodu bezdrátové komunikace.
  • : Rádiová bezdrátová komunikace s bleskovou jednotkou

  • : Optická bezdrátová komunikace s bleskovou jednotkou