Přímé nastavení (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Kompenzaci blesku a úroveň výkonu blesku můžete změnit přímo; jednoduše stiskněte tlačítko LEVEL -/+ ().

Tip

  • Přiřadíte-li funkci „POS SELECT“ k vámi vybranému tlačítku, můžete bezdrátovou skupinu vybrat jednoduše pomocí tohoto tlačítka, když používáte tlačítko LEVEL -/+ ke změně kompenzace blesku či úrovně výkonu blesku pro skupinu, kterou využíváte např. pro fotografování s více bezdrátovými blesky.