Fotografování se vzdálenou spouští (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Když je tato blesková jednotka (jednotka vysílače) nasazena na fotoaparát a její nastavení režimu vzdálené spouště je určeno jako [ON], vyšle uvolnění závěrky na fotoaparátu řídicí signály do další bleskové jednotky stejného modelu (jednotka přijímače), která je připojena k dalšímu fotoaparátu multiterminálovým připojovacím kabelem VMC-MM1 (není součástí dodávky). Tím se ve stejném čase uvolní závěrka na druhém fotoaparátu.

: HVL-F60RM/HVL-F60RM2 (CMD)

: Další HVL-F60RM/HVL-F60RM2 (RCV)

 1. Stiskněte tlačítko WL na této bleskové jednotce a vyberte [CMD].
 2. Stiskněte tlačítko MENU () na jednotce vysílače, vyberte [REMOTE RELEASE] a pak zvolte [ON].

  Nastavení režimu vzdálené spouště na jednotce přijímače se zaktivuje automaticky.

 3. Připojte další fotoaparát k multifunkčnímu terminálu/terminálu mikro USB na jiné bleskové jednotce stejného modelu určené jako jednotka přijímače (výběrem [RCV]) pomocí multiterminálového připojovacího kabelu.

 4. Uvolněte spoušť na fotoaparátu pomocí připojené jednotky vysílače.

  Tím se ve stejném čase uvolní závěrka na druhém fotoaparátu připojeném pomocí jednotky přijímače.

Funkce blesku synchronizace vzdálené spouště

Pomocí funkce blesku synchronizace vzdálené spouště můžete uvolněním spouště fotoaparátu řídit jednotky vysílače a přijímače a generovat záblesky synchronně.

Chcete-li tuto funkci použít, vyberte bezdrátový (WL) režim blesku na fotoaparátu a zvolte [ON] pro položku [WITH RELEASE] na displeji MENU na této bleskové jednotce. Při výběru [ON] můžete měnit režim blesku této bleskové jednotky.

Výběr režimu blesku na fotoaparátu viz návod k použití dodávaný s tímto fotoaparátem.

Poznámky k fotografování se vzdálenou spouští

 • Fotografování s dálkovou spouští musí podporovat jednotka vysílače i jednotka přijímače.

 • Chcete-li fotografovat s dálkovou spouští, musíte připojit tuto bleskovou jednotku k fotoaparátu multiterminálovým připojovacím kabelem.

 • Chcete-li používat funkci blesku synchronizace vzdálené spouště na této bleskové jednotce určené jako jednotka přijímače, musíte změnit volbu nastavení položky [WITH RELEASE] na [ON] na displeji MENU jednotky přijímače a nasadit jednotku přijímače na fotoaparát pomocí klipového spoje.

 • Načasování uvolnění závěrky závisí na nastaveních konkrétního fotoaparátu. Navíc se uvolnění závěrky fotoaparátu s připojenou jednotkou přijímače zpožďuje za uvolněním závěrky fotoaparátu s nasazenou jednotkou vysílače.

 • Na fotoaparátu s připojenou jednotkou přijímače doporučujeme, abyste vybrali režim ručního ostření pro fotoaparát či objektiv a zaostření upravili ručně. Nezdaří-li se na fotoaparátu automatické zaostření, zřejmě se nezdaří ani uvolnění závěrky.

 • Používáte-li funkci blesku synchronizace vzdálené spouště k řízení současného generování záblesků více bleskových jednotek, může dojít k nesprávné expozici či nerovnoměrnému jasu fotografovaného obrazu.

Tip

 • Závěrku fotoaparátu s připojenou jednotkou přijímače můžete uvolnit stisknutím středového tlačítka na bleskové jednotce určené jako jednotka vysílače.