Fotografování s odrazem blesku

Použití bleskové jednotky na objekt, který má hned za sebou stěnu, vytvoří na této stěně ostré stíny. Nasměrováním bleskové jednotky na strop lze objekt osvětlit pomocí odraženého světla, tím snížit intenzitu stínů a vytvořit na obrazovce měkčí světlo.

A: Fotografování s odrazem blesku

B: Fotografování se standardním bleskem

 1. Pevně držte fotoaparát a výbojku blesku otáčejte nahoru/dolů, natáčejte doleva/doprava či otočte doleva/doprava.

  Na panelu LCD se zobrazí jako indikace fotografování s odrazem blesku.

  • Natáčení nahoru/dolů (boční pohled na HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

  • Natáčení doleva/doprava (přední pohled na HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Otočení doleva/doprava (horní pohled na HVL-F46RM)

Poznámka

 • Když je výbojka blesku otočena nahoru, na panelu LCD se nezobrazí rozsah blesku.

 • Pro odraz světla blesku použijte bílý strop nebo stěnu. Barevný povrch změní odstín odraženého světla. Jako odrazný povrch nedoporučujeme vysoké stropy ani sklo.