Sejmutí/nasazení krytu odolného proti prachu a vlhkosti (HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

V závislosti na externí konstrukci fotoaparátu se může kryt odolný proti prachu a vlhkosti, který je nasazen na této bleskové jednotce, dotýkat těla fotoaparátu, ale bleskovou jednotku lze přesto nasadit na fotoaparát a použít ji k fotografování.

Pro zajištění účinku odolnosti proti prachu a vlhkosti postupem podle těchto kroků ověřte, že je kryt správně nasazen na bleskovou jednotku.

Poznámka

  • V tomto tématu jsou použity obrázky bleskové jednotky HVL-F60RM2.

Sejmutí krytu odolného proti prachu a vlhkosti

K sejmutí krytu odolného proti prachu a vlhkosti z patky Multi Interface zatlačte na jeho roh.

Nasazení krytu odolného proti prachu a vlhkosti

  1. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko a otočte aretační páčku mimo polohu „LOCK“.

  2. Zarovnejte kryt odolný proti prachu a vlhkosti vůči patce Multi Interface bleskové jednotky.

  3. Nasaďte kryt odolný proti prachu a vlhkosti zasunutím jeho čtyř vnitřních rohů do mezery nad patkou Multi Interface.

  4. Ověřte, že kryt odolný proti prachu a vlhkosti není zdeformován a že mezi krytem a bleskovou jednotkou není žádná mezera.

    Zatahejte za každý ze čtyř rohů krytu a ověřte, že je kryt pevně usazen.

    Je-li nasazený kryt zdeformován, sejměte jej a nasaďte znovu.