Připojení k externímu zdroji napájení (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Je-li do konektoru DC IN na této bleskové jednotce zapojen externí bateriový adaptér (není součástí dodávky), může tato blesková jednotka generovat nepřetržité záblesky s kratší dobou nabíjení blesku.

Podrobnosti viz návod k použití přiložený k externímu bateriovému adaptéru.

Chcete-li změnit nastavení nabíjení blesku, vyberte [CHARGE SET] na displeji MENU.

Podrobnosti o položce menu

EXT.+INT.:
Pro fotografování s bleskem používá napájení z baterií v této bleskové jednotce a v externím bateriovém adaptéru, aby se zkrátila doba nabíjení blesku. (výchozí nastavení z výroby)
EXT.:
Pro fotografování s bleskem používá pouze napájení z baterií v externím bateriovém adaptéru. Není tedy nutné se starat o zbývající kapacitu baterií v této jednotce. Na panelu LCD se zobrazí . Když dochází kapacita baterií v externím bateriovém adaptéru, zobrazí se blikající a pro fotografování s bleskem se použije také kapacita baterií v této bleskové jednotce.

Poznámka

  • Kapacita baterií v externím bateriovém adaptéru slouží pouze k tomu, aby se blesková jednotka sama nabíjela. Aby mohla být blesková jednotka napájena, musí mít v bateriovém prostoru baterie.

  • Při výběru [EXT.] a docházení kapacity baterií v připojeném externím bateriovém adaptéru bude trvat delší dobu, než se blesková jednotka sama nabije pro fotografování s bleskem.

  • Je-li vyčerpána kapacita baterií v připojeném externím bateriovém adaptéru a na panelu LCD bliká , výměnou baterií se nevypne. Na LCD panelu zůstane do doby, než jednou budete fotografovat s bleskem.

  • Když se používá FA-EB1AM, nemůžete použít [EXT.].