Sup. aut. Bld extract.

Stelt in of alle beelden die continu werden opgenomen in de functie [Superieur automat.] moeten worden opgeslagen of niet.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Sup. aut. Bld extract.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Slaat één geschikt beeld op dat wordt geselecteerd door het apparaat.
Uit:
Slaat alle beelden op.

Opmerking

  • Zelfs als u [Sup. aut. Bld extract.] instelt op [Uit]met [Schemeropn. hand] geselecteerd als de scèneherkenningsfunctie, wordt één gecombineerd beeld opgeslagen.
  • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG], is de opnamefunctie beperkt.