Tijdopname (Bulb-sluiter)

U kunt een naspoor opnemen van de beweging van een onderwerp met een lange sluitertijd.

Een tijdopname is geschikt voor het opnemen van de lichtsporen van sterren, vuurwerk, enz.

 1. Druk op de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-knop om de stilstaand-beeldopnamefunctie te selecteren.
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Opn.modus][Handm. belichting].
 3. Draai het besturingswiel linksom tot [BULB] wordt afgebeeld.
 4. Selecteer de diafragmawaarde (F-getal) door de besturingsknop te draaien.
 5. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.
 6. Houd de ontspanknop ingedrukt zo lang de opname duurt.
  Zo lang u de ontspankop ingedrukt houdt, blijft de sluiter geopend.

Hint

 • Wanneer u vuurwerk, enz. opneemt, stelt u scherp op oneindig in de handmatige scherpstellingsfunctie.Als u een lens gebruikt waarvan het oneindig-punt onduidelijk is, stelt u scherp op het vuurwerk in het gebied waarop u wilt scherpstellen.
 • Om een tijdopname te maken zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert, adviseren wij u te beginnen met opnemen terwijl de camera koel is.
 • Bij een tijdopname kunnen de beelden onscherp worden. Wij adviseren u een statief of een Bluetooth-afstandsbediening (los verkrijgbaar) te gebruiken.Wanneer u de Bluetooth-afstandsbediening gebruikt, kunt u de tijdopname starten door op de ontspanknop van de afstandsbediening te drukken. Om de tijdopname te stoppen, drukt u nogmaals op de ontspanknop op de afstandsbediening.

Opmerking

 • Hoe langer de belichtingstijd hoe meer ruis zichtbaar zal zijn in het beeld.
 • Als [NR lang-belicht] is ingesteld op [Aan], wordt de ruisonderdrukking uitgevoerd na het opnemen voor zolang de sluiter geopend was. U kunt niet opnemen zolang de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd.
 • U kunt de sluitertijd niet instellen op [BULB] in de volgende situaties:
  • [Auto HDR]
  • [Foto-effect] is ingesteld op [HDR-schilderij] of [Mono. m. rijke tonen].
  • Als [Transportfunctie] is ingesteld op het volgende:
   • [Continue opname]
   • [Zelfontsp.(Cont.)]
   • [Bracket continu]
  • [Stille opname]
  Als u de bovenstaande functies gebruikt terwijl de sluitertijd is ingesteld op [BULB], wordt de sluitertijd tijdelijk ingesteld op 30 seconden.