AF-overg.snelh. (bewegende beelden)

U kunt de overgangssnelheid van de scherpstelling instellen wanneer het doel van de automatische scherpstelling verandert tijdens het opnemen van bewegende beelden.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [AF-overg.snelh.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

7 (snel)/6/5/4/3/2/1 (langzaam):
Selecteer een snellere waarde om sneller scherp te stellen op het onderwerp.
Selecteer een langzamere waarde om soepeler scherp te stellen op het onderwerp.

Hint

  • U kunt de functie aanraak-scherpstelling gebruiken om de plaats van de AF opzettelijk te veranderen.