Afst.bed.z.snelh.

Stelt de zoomsnelheid in voor zoombedieningen met behulp van de afstandsbediening (los verkrijgbaar) of [Smartphoneverbind.]. Dit kan afzonderlijk worden ingesteld voor de opname-standby-stand en het opnemen van bewegende beelden.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Afst.bed.z.snelh.] → gewenste instelling.

Menuonderdelen

Snelheidstype:
Stelt in of de zoomsnelheid moet worden vergrendeld of niet. ([Variabel]/[Vast])
Vaste snelh. :
Stelt de zoomsnelheid in tijdens de opname-standby-stand wanneer [Snelheidstype] is ingesteld op [Vast]. (1 (langzaam) tot 8 (snel))
Vaste snelh. :
Stelt de zoomsnelheid in tijdens het opnemen van bewegende beelden wanneer [Snelheidstype] is ingesteld op [Vast]. (1 (langzaam) tot 8 (snel))

Hint

  • Wanneer [Snelheidstype] is ingesteld op [Variabel], zal de zoomsnelheid toenemen wanneer op de zoomknop van de afstandsbediening wordt gedrukt (sommige afstandsbedieningen ondersteunen de variabele zoomsnelheid niet).
  • Als [Snelheidstype] is ingesteld op [Vast], een hoge snelheid is ingesteld voor [Vaste snelh.] en een lage snelheid is ingesteld voor [Vaste snelh.], kan de kijkhoek snel worden veranderd in de opnamestand-bystand en langzaam tijdens het opnemen van bewegende beelden.

Opmerking

  • De zoomsnelheid verandert niet wanneer u de zoomring van de lens of de zoomknop van de elektrisch bediende zoomlens bedient.
  • Als u de zoomsnelheid verhoogt, kan het geluid van de zoombedieningen worden opgenomen.