Het toetsenbord gebruiken

Wanneer het handmatig invoeren van tekens is vereist, wordt een toetsenbord afgebeeld op het scherm.

Verplaats de cursor naar de gewenste toets met behulp van het besturingswiel, en druk daarna op het midden om in te voeren.

 1. Invoerveld
  De tekens die u invoert worden hierin afgebeeld.
 2. Tekensoort wisselen
  Elke keer wanneer u op deze toets drukt, wisselt de tekensoort tussen letters, cijfers en symbolen.
 3. Toetsenbord
  Elke keer wanneer u op deze toets drukt, worden de tekens die bij die toets horen één voor één weergegeven.

  Bijvoorbeeld: als u "abd" wilt invoeren

  1. Druk eenmaal op de toets voor "abc" zodat een "a" wordt weergegeven.
  2. Druk op "" (de pijl naar rechts in het gebied "Cursor verplaatsen", gemarkeerd als nr. 5).
  3. Druk tweemaal op de toets voor "abc" zodat een "b" wordt weergegeven.
  4. Druk eenmaal op de toets voor "def" zodat een "d" wordt weergegeven.
 4. Vastleggen
  Legt de ingevoerde tekens vast.
 5. Cursor verplaatsen
  Verplaatst de cursor in het invoerveld naar links of rechts.
 6. Wissen
  Wist het teken vóór de cursor.
 7. (pijl omhoog)
  Maakt van het volgende teken een hoofdletter of kleine letter.
 8. (spatie)
  Voert een spatie in.
 • Om het invoeren te annuleren, selecteert u [Annuleren].