AF scherps.vergro (stilstaand beeld)

U kunt nauwkeuriger op het onderwerp scherpstellen met behulp van de automatische scherpstelling wanneer u het gebied vergroot waarop u wilt scherpstellen. Terwijl het vergrote beeld wordt weergegeven, kunt u scherpstellen op een kleiner gebied dan het flexibele punt.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [AF scherps.vergro][Aan].
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpstelvergrot.].
 3. Vergroot het beeld door op het midden van het besturingswiel te drukken, en pas daarna de positie af met behulp van de boven-/onder-/rechter-/linkerkant van het besturingswiel.
  • De vergrotingsschaal verandert bij elke druk op het midden.
 4. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.
  • De camera stelt scherp op de positie van (plusteken) in het midden van het scherm.
 5. Druk de ontspanknop helemaal in om op te nemen.
  • De camera verlaat de vergrote weergave na het opnemen.

Hint

 • Het gebruik van een statief wordt aanbevolen om de locatie die u wilt vergroten nauwkeurig te identificeren.
 • U kunt het resultaat van de automatische scherpstelling controleren door het weergegeven beeld te vergroten. Als u de positie van het scherpstellingspunt wilt bijstellen, past u het scherpstelgebied op het vergrote scherm aan en drukt u daarna de ontspanknop tot halverwege in.

Opmerking

 • Als u een gebied langs de rand van het scherm vergroot, kan de camera mogelijk niet scherpstellen.
 • De belichting en witbalans kunnen niet worden ingesteld terwijl het weergegeven beeld is vergroot.
 • [AF scherps.vergro] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
  • In de functie [Panorama d. beweg.]
  • Tijdens het opnemen van bewegende beelden
  • Als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF].
  • Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Automatische AF] en de opnamefunctie is ingesteld op iets anders dan [Autom. programma], [Diafragmavoorkeuze], [Sluitertijdvoorkeuze] of [Handm. belichting].
  • Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Automatische AF] en [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname].
  • Bij gebruik van een vattingadapter (los verkrijgbaar).
 • Terwijl het weergegeven beeld wordt vergroot, zijn de volgende functies niet beschikbaar:
  • [AF op de ogen]
  • [Pre-AF]
  • [Gez.-/og.prior. in AF]