Beveiliging (IPsec)

Versleutelt gegevens wanneer de camera en een computer communiceren via een Wi-Fi-verbinding.

 1. MENU (Netwerk) → [Beveiliging (IPsec)] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

IPsec ([Aan]/[Uit]):
Stelt in of de functie [Beveiliging (IPsec)] wordt gebruikt of niet.
Bestemm.-IP-adres:
Stelt het IP-adres van het apparaat in om verbinding te maken met behulp van de functie [Beveiliging (IPsec)].
Gedeelde sleutel:
Stelt de gedeelde sleutel in die wordt gebruikt door de functie [Beveiliging (IPsec)].

Opmerking

 • Gebruik minstens acht en maximaal 20 alfanumerieke tekens of symbolen voor de [Gedeelde sleutel].
 • Voor IPsec-communicaties moet het apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt compatibel zijn met IPsec.
  Afhankelijk van het apparaat kan communicatie onmogelijk zijn of kan de communicatiesnelheid laag zijn.
 • Op deze camera werkt de functie IPsec alleen in de transportfunctie en maakt gebruik van IKEv2.
  De algoritmen zijn AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  De authenticatie verloopt na 24 uur.
 • Een versleutelde communicatie kan alleen worden uitgevoerd tussen apparaten die correct zijn geconfigureerd. Communicatie met andere apparaten wordt niet versleuteld.
 • Voor meer informatie over het configureren van IPsec neemt u contact op met de beheerder van het netwerk voor uw apparaat.