Productpresentat.

De camera-instellingen worden optimaal geconfigureerd voor situaties zoals het opnemen van bewegende beelden voor productbeoordelingen. De camera stelt eerder scherp op voorwerpen die zich dichter bij de camera bevinden.

  1. Druk op de knop (Productpresentat.) om de functie [Productpresentat.] in of uit te schakelen.
    • U kunt de functie [Productpresentat.] ook in- of uitschakelen door MENU → (Camera- instellingen1) → [Productpresentat.] te selecteren.

Menu-onderdelen

Aan:
Opnemen met optimale instellingen voor productbeoordelingen. [Gez.-/og.prior. in AF] onder [Inst. gez.-/ogen-AF] is vergrendeld op [Uit].
Uit:
Opnemen in de normale opnamefunctie.


Opmerking

  • [Productpresentat.] is niet beschikbaar in de volgende opnamefuncties:
    • [Panorama d. beweg.]
    • Elke functie van scènekeuze
  • De instellingen voor [Productpresentat.] kunnen niet worden veranderd tijdens het opnemen van bewegende beelden.