Als groep weergev.

Stelt in of continu opgenomen beelden of beelden opgenomen met intervalopname moeten worden weergegeven als een groep of niet.

  1. MENU → (Afspelen) → [Als groep weergev.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Geeft beelden weer als een groep.
Selecteer een groep en druk op het midden van het besturingswiel om de beelden in de groep af te spelen.
Uit:
Geeft beelden niet weer als een groep.

Hint

  • De volgende beelden worden gegroepeerd.
    • Beelden opgenomen met [Transportfunctie] ingesteld op [Continue opname] (Een reeks continu opgenomen beelden door de ontspanknop ingedrukt te houden tijdens continu opnemen wordt één groep.)
    • Beelden die zijn opgenomen met [Intervalopn.funct.] (Beelden opgenomen tijdens één sessie van opname-interval worden één groep.)
  • Op het beeldindexscherm wordt het pictogram (Als groep weergev.) over de groep heen weergegeven.

Opmerking

  • Beelden kunnen alleen worden gegroepeerd en weergegeven wanneer [Weergavefunctie] is ingesteld op [Datumweergave]. Wanneer deze niet is ingesteld op [Datumweergave], kunnen beelden niet worden gegroepeerd en weergegeven, zelfs als [Als groep weergev.] is ingesteld op [Aan].
  • Als u de groep wist, worden alle beelden in de groep gewist.