Beelden importeren in de computer

U kunt beelden importeren van de camera in een computer door de camera met behulp van een USB-kabel aan te sluiten op de computer, of door de geheugenkaart van de camera in de computer te plaatsen.

Open op de computer de map waarin de beelden die u wilt importeren zijn opgeslagen en kopieer de beelden naar de computer.


Voorbeeld: mappenstructuur tijdens een USB-massaopslagverbinding

Boomdiagram die de mapstructuur tijdens de USB-verbinding weergeeft

DCIM: stilstaande beelden

CLIP: bewegende beelden

SUB: proxy-bewegende-beelden

Opmerking

  • Mappen en bestanden van bewegende beelden op de aangesloten computer mogen niet worden bewerkt of anderszins gewijzigd. Bestanden van bewegende beelden kunnen beschadigd worden of het kan onmogelijk worden om ze weer te geven. U mag de bewegende beelden op de geheugenkaart niet wissen vanaf de computer. Sony is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke bedieningen via de computer.
  • Als u beelden verwijdert of andere bedieningen uitvoert vanaf de aangesloten computer, is het mogelijk dat het beelddatabasebestand inconsistent wordt. Repareer in dit geval het beelddatabasebestand.
  • De mapstructuur is anders tijdens een MTP-verbinding.