Aansluiten op een computer

 1. Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
 2. Zet de camera en de computer aan.
 3. Controleer of [USB-verbinding] onder (Instellingen) is ingesteld op [Massaopslag].
 4. Sluit de camera aan op de computer met behulp van de USB-kabel (bijgeleverd).
  • Sluit de USB-kabel aan op de USB Type-C-aansluiting van de camera.
  • Wanneer u de camera voor het eerst aansluit op de computer, kan de procedure voor het herkennen van de camera automatisch worden gestart op de computer. Wacht totdat de procedure voltooid is.
  • Als u het apparaat met behulp van de USB-kabel aansluit op uw computer terwijl [USB-voeding] is ingesteld op [Aan], wordt de voeding geleverd door uw computer. (Standaardinstelling: [Aan])
  • Gebruik de USB Type-C-kabel (bijgeleverd) of een standaard USB-kabel.
  • Gebruik een computer die compatibel is met SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) en een USB Type-C-kabel (los verkrijgbaar) voor communicatie op hogere snelheid.

Opmerking

 • Schakel de computer niet uit of in, herstart de computer niet en wek de computer niet uit de slaapstand nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen tussen de camera en de computer. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt. Voordat u de computer aan-/uitzet of herstart, of de computer wekt uit de slaapstand, verbreekt u de verbinding tussen de camera en de computer.