AF-o.w.schak.gev (bewegende beelden)

U kunt de gevoeligheid instellen voor het verschuiven van de scherpstelling naar een ander onderwerp wanneer het oorspronkelijke onderwerp uit het scherpstelgebied beweegt tijdens het opnemen van bewegende beelden.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [AF-o.w.schak.gev] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

5(reactief)/4/3/2/1(blijven volgen):
Selecteer een hogere waarde wanneer u een snelbewegend onderwerp wilt opnemen, of wanneer u meerdere onderwerpen wilt opnemen terwijl u de scherpstelling continu omschakelt.
Selecteer een lagere waarde wanneer u wilt dat de scherpstelling stabiel blijft, of wanneer u de scherpstelling op een bepaald doel wilt behouden zonder te worden beïnvloed door andere onderwerpen.