Vertraagde/versnelde bewegende beelden opnemen (Inst. vertr.+versn.)

U kunt een momentopname vastleggen die niet kan worden waargenomen met het blote oog (vertraagde opname), of een langdurig fenomeen opnemen in een gecomprimeerde film (versnelde opname). U kunt bijvoorbeeld een intense sportscène opnemen, het moment waarop een vogel begint te vliegen, een bloeiende bloem, en een steeds wisselende wolkenlucht of een sterrenhemel.
De bewegende beelden worden opgenomen in het XAVC S HD-formaat. Geluid wordt niet opgenomen.

 1. Druk op de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-knop (A)om de vertraagd/versnelde opnamefunctie te selecteren.
  Elke keer wanneer u op de knop drukt, verandert de opnamefunctie in de volgorde stilstaand-beeldopnamefunctie, bewegend-beeldopnamefunctie en vertraagde/versnelde opnamefunctie.

  Illustratie die de positie toont van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-knop

 2. MENU → (Camera- instellingen2) → [Opn.modus] → en selecteer de gewenste instelling van vertraagd/versneld (Autom. programma, Diafragmavoorkeuze, Sluitertijdvoorkeuze of Handm. belichting).
 3. Selecteer MENU→ (Camera- instellingen2) → [Inst. vertr.+versn.] en selecteer de gewenste instellingen voor [Opname-instell.] en [Beeldsnelheid].
 4. Druk op de MOVIE (bewegend-beeld)-knop om het opnemen te starten.
  • Druk opnieuw op de MOVIE-knop om het opnemen te stoppen.

Menu-onderdelen

Opname-instell.:
Selecteert de beeldfrequentie van de bewegende beelden.
Beeldsnelheid:
Selecteert de beeldfrequentie voor opnemen.

Weergavesnelheid

De weergavesnelheid verschilt zoals hieronder aangegeven, afhankelijk van de toegewezen [Opname-instell.] en [Beeldsnelheid].

Als [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC

Beeldsnelheid Opname-instell.: 24p Opname-instell.: 30p Opname-instell.: 60p
120fps 5 keer langzamer 4 keer langzamer -
60fps 2,5 keer langzamer 2 keer langzamer Normale weergavesnelheid
30fps 1,25 keer langzamer Normale weergavesnelheid 2 keer sneller
15fps 1,6 keer sneller 2 keer sneller 4 keer sneller
8fps 3 keer sneller 3,75 keer sneller 7,5 keer sneller
4fps 6 keer sneller 7,5 keer sneller 15 keer sneller
2fps 12 keer sneller 15 keer sneller 30 keer sneller
1fps 24 keer sneller 30 keer sneller 60 keer sneller

Als [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op PAL

Beeldsnelheid Opname-instell.: 25p Opname-instell.: 50p
100fps 4 keer langzamer -
50fps 2 keer langzamer Normale weergavesnelheid
25fps Normale weergavesnelheid 2 keer sneller
12fps 2,08 keer sneller 4,16 keer sneller
6fps 4,16 keer sneller 8,3 keer sneller
3fps 8,3 keer sneller 16,6 keer sneller
2fps 12,5 keer sneller 25 keer sneller
1fps 25 keer sneller 50 keer sneller
 • Als [Beeldsnelheid] is ingesteld op [120fps]/[100fps], kunt u [Opname-instell.] niet instellen op [60p]/[50p].

Hint

 • Voor een schatting van de opnameduur raadpleegt u "Opnameduur van bewegende beelden".
 • De bitsnelheid van opgenomen bewegende beelden verschilt afhankelijk van de instellingen voor [Beeldsnelheid] en [Opname-instell.].

Opmerking

 • Bij vertraagde opname wordt de sluitertijd korter en kan het onmogelijk zijn om een juiste belichting te krijgen. Als dat gebeurt, verlaagt u de diafragmawaarde of stelt u de ISO-gevoeligheid in op een hogere waarde.
 • Tijdens vertraagde/versnelde opname zijn de volgende functies niet beschikbaar.
  • [TC Run] onder [TC/UB-instellingen]
  • [TC-uitvoer] onder [HDMI-instellingen]
  • [4K-uitvoer select.]