Opn.modus (stilstaand beeld)

U kunt de opnamefunctie instellen voor het opnemen van stilstaande beelden aan de hand van het onderwerp dat u wilt opnemen of de functie die u wilt aanpassen.

  1. Druk op de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-knop om de stilstaand-beeldopnamefunctie te selecteren.
  2. MENU → (Camera- instellingen1) → [Opn.modus] → gewenste opnamefunctie.

Menu-onderdelen

Automatische functie:
Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen van elk onderwerp onder alle omstandigheden met goede resultaten door de waarden in te stellen die door de camera geschikt worden geacht. Selecteer (Slim automatisch) of (Superieur automat.).
Autom. programma:
Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde (F-getal)). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.
Diafragmavoorkeuze:
Hiermee kunt u het diafragma instellen en opnemen wanneer u de achtergrond wazig wilt maken, enz.
Sluitertijdvoorkeuze:
Hiermee kunt u snelbewegende onderwerpen, enz., opnemen door de sluitertijd handmatig in te stellen.
Handm. belichting:
Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met de gewenste belichting door de belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde (F-waarde)) in te stellen.
Cam-inst. oproep.:
Hiermee kunt u een beeld opnemen nadat veelgebruikte functies of numerieke instellingen zijn opgeroepen die van tevoren waren geregistreerd.
Panorama d. beweg.:
Hiermee kunt u een panoramabeeld opnemen door het beeld samen te stellen.
Scènekeuze:
Biedt u de mogelijkheid opnamen te maken met vooraf ingestelde instellingen die afhankelijk zijn van de scène.