De camera bedienen vanaf een computer (PC-afstandsbedien.f.)

Gebruikt een Wi-Fi- of USB-verbinding, enz. om de camera te bedienen vanaf een computer, inclusief functies zoals opnemen en opslaan van beelden op de computer.

Selecteert van tevoren MENU → (Netwerk) → [Smartphoneverbind.][Smartphoneverbind.][Uit].

Voor meer informatie over [PC-afstandsbedien.f.], raadpleegt u de volgende URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/zv/zv-e10/l/pcremote.php

  1. MENU (Netwerk) → [PC-afstandsbedien.f.] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.
  2. Verbind de camera met de computer en open Imaging Edge Desktop (Remote) op de computer.
    U kunt de camera nu bedienen met behulp van Imaging Edge Desktop (Remote).
    • De verbindingsmethode tussen de camera en de computer is afhankelijk van de instelling van [PC-afst.b.-verb.meth].

Menu-onderdelen

PC-afstandsbedien.:
Stelt in of de functie [PC-afstandsbedien.] moet worden gebruikt of niet. ([Aan] / [Uit])
PC-afst.b.-verb.meth:
Selecteert de verbindingsmethode wanneer de camera is aangesloten op een computer met behulp van [PC-afstandsbedien.]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi-toeg.pntverb.])
Koppeling:
Wanneer [PC-afst.b.-verb.meth] is ingesteld op [Wi-Fi-toeg.pntverb.], paart u de camera aan de computer.
Wi-Fi Direct-inform.:
Beeldt de informatie af die nodig is om verbinding te maken met de camera vanaf de computer wanneer [PC-afst.b.-verb.meth] is ingesteld op [Wi-Fi Direct].
Opsl.bestem. stil. bld:
Stelt in of stilstaande beelden zowel in de camera als op de computer moeten worden opgeslagen of niet tijdens het opnemen met PC-afstandsbediening. ([Enkel PC]/[PC+camera]/[Alleen camera])
RAW+J bld opsl. PC:
Selecteert het bestandstype van de beelden die moeten worden overgebracht naar de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [PC+camera]. ([RAW en JPEG]/[Enkel JPEG]/[Enkel RAW])
Formaat bld opsl. PC:
Selecteert de bestandsgrootte van de beelden die moeten worden overgebracht naar de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [PC+camera]. Een JPEG-bestand van het originele formaat of een 2M-gelijkwaardig JPEG-bestand kan worden overgebracht. ([Oorspronkelijk]/[2M])


De camera en de computer met elkaar verbinden

Als [PC-afst.b.-verb.meth] is ingesteld op [USB]

Verbind de camera en de computer met behulp van een USB Type-C-kabel (bijgeleverd) met elkaar.


Als [PC-afst.b.-verb.meth] is ingesteld op [Wi-Fi Direct]

Gebruik de camera als een accesspoint en verbind de computer rechtstreeks met de camera via Wi-Fi.

Selecteer MENU(Netwerk) → [PC-afstandsbedien.f.][Wi-Fi Direct-inform.] om de Wi-Fi-verbindingsinformatie (SSID en wachtwoord) voor de camera af te beelden. Verbind de computer en de camera met behulp van de Wi-Fi-verbindingsinformatie die op de camera wordt weergegeven.


Als [PC-afst.b.-verb.meth] is ingesteld op [Wi-Fi-toeg.pntverb.]

Verbind de camera en de computer via Wi-Fi met behulp van een draadloos accesspoint. De camera en de computer moeten van tevoren zijn gepaard.

Selecteer MENU(Netwerk) → [Wi-Fi-instellingen][WPS-Push] of [Toegangspunt instel.] om de camera te verbinden met het draadloze toegangspunt. Verbind de computer met hetzelfde draadloze accesspoint.
Selecteer MENU → (Netwerk) → [PC-afstandsbedien.f.][Koppeling] op de camera, en gebruik daarna Imaging Edge Desktop (Remote) om de camera en de computer te paren. Selecteer [OK] op het bevestigingsscherm voor paren dat op de camera wordt weergegeven om het paren te voltooien.

  • De paringsinformatie wordt gewist wanneer u de camera initialiseert.

Opmerking

  • Wanneer een niet-opneembare geheugenkaart in de camera is geplaatst, kunt u geen stilstaande beelden opnemen, zelfs niet als [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Alleen camera] of [PC+camera].
  • Wanneer [Alleen camera] of [PC+camera] is geselecteerd en geen geheugenkaart in de camera is geplaatst, zal de sluiter niet worden ontspannen, zelfs niet wanneer [Opn. zonder geh.krt.] is ingesteld op [Inschakelen].
  • [RAW+J bld opsl. PC] kan alleen worden geselecteerd wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG].