De schermweergave veranderen (tijdens opname/tijdens weergave)

U kunt de afgebeelde inhoud op het scherm veranderen.

 1. Druk op de DISP (weergave-instelling)-knop.
  • Iedere keer wanneer u op de DISP-knop drukt, verandert de schermweergave.
  • De afgebeelde inhoud en de positie ervan dienen slechts als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave.

  Tijdens het opnemen

  Alle info weerg.Geen infoHistogramNiveauGraf. weerg.Alle info weerg.

  Tijdens het afspelen

  Info weergeven → HistogramGeen info → Info weergeven

  • Als het beeld een overbelicht of onderbelicht gebied heeft, knippert het overeenkomstige gedeelte op de histogramweergave (waarschuwing wegens overbelichting/onderbelichting).
  • De instellingen voor weergeven worden ook toegepast in [Autom.weergave].

Histogramweergave

Een histogram toont de luminantieverdeling waarin het aantal pixels per luminantieniveau wordt getoond. Donkerder wordt links aangegeven en helderder wordt rechts aangegeven.

Het histogram verandert afhankelijk van de belichtingscompensatie.

Een piek aan de linker- of rechterkant van het histogram duidt erop dat het beeld een onderbelicht respectievelijk overbelicht gebied heeft. U kunt dergelijke fouten na het opnemen niet corrigeren met behulp van een computer. Pas zo nodig belichtingscompensatie toe voordat u het beeld opneemt.

Illustratie van een histogram dat het aantal pixels en de helderheid aangeeft

(A): aantal pixels

(B): helderheid

Opmerking

 • [Histogram] wordt niet afgebeeld tijdens het opnemen van panoramabeelden.
 • De informatie in de histrogramweergave heeft geen betrekking op de uiteindelijke foto. Het is informatie over het beeld dat wordt weergegeven op het scherm. Het eindresultaat is afhankelijk van de diafragmawaarde, enz.
 • De histogramweergave is sterk verschillend tussen opnemen en weergeven in de volgende gevallen:
  • Wanneer de flitser wordt gebruikt
  • Bij het opnemen van een onderwerp met een lage luminantie, zoals een nachtscène

Hint

 • Om de schermweergavefuncties te veranderen die worden veranderd wanneer u op de DISP-knop drukt, selecteert u MENU → (Camera- instellingen2)[DISP-knop] en verandert u de instelling.