Licentie

Opmerkingen over de licentie

Dit apparaat wordt geleverd met softwareprogramma’s die worden gebruikt onder licentieovereenkomsten aangegaan met de rechthebbenden van die softwareprogramma’s. Op basis van verzoeken van de eigenaren van het auteursrecht van deze apps, hebben wij de verplichting u van het volgende in kennis te stellen. De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het interne geheugen van uw apparaat. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen het apparaat en een computer om de licenties in de map "PMHOME" - "LICENSE" te lezen.

VOOR DIT PRODUCT IS EEN LICENTIE VERLEEND ONDER DE AVC-PATENTENPORTFOLIOLICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE GEBRUIK DOOR EEN GEBRUIKER OF VOOR ANDERE GEBRUIKEN WAARBIJ HIJ/ZIJ GEEN BELONING ONTVANGT VOOR

(i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-NORM ("AVC-VIDEO")

EN/OF

(ii) HET DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEO-LEVERANCIER DIE IS GEAUTORISEERD OM AVC-VIDEO TE LEVEREN.

ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. U KUNT AANVULLENDE INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN BIJBEHORENDE LICENTIES, VERKRIJGEN BIJ MPEG LA, L.L.C.

ZIE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Over softwareprogramma’s waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is

De software die is inbegrepen in dit apparaat bevat software met copyright die is gelicentieerd onder de GPLv2 en andere licenties die toegang tot de broncode kunnen vereisen. U vindt er een kopie van de betreffende broncode, zoals vereist onder de GPLv2 (en andere licenties) op https://www.sony.net/Products/Linux/.

U kunt de broncode, zoals vereist door de GPLv2, bij ons verkrijgen op een fysiek medium gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product door een aanvraag in te dienen met behulp van het formulier op https://www.sony.net/Products/Linux/.

Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.