Opnameduur van bewegende beelden

De onderstaande tabel toont de totale opnameduur (bij benadering) bij gebruik van een geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd. De waarden kunnen afwijken afhankelijk van de opnameomstandigheden en het gebruikte type geheugenkaart.

(h (uur), min (minuut))

Bestandsindeling Beeldfrequentie Bitsnelheid 64 GB 128 GB
XAVC S 4K 30p/25p 100M 1 h 15 min 2 h 30 min
60M 2 h 4 h
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 20 min 4 h 40 min
25M 4 h 20 min 8 h 50 min

De opnameduur wanneer [Proxy opnemen] is ingesteld op [Uit].

 • De beschikbare tijdsduur voor het opnemen van bewegende beelden verschilt afhankelijk van het bestandsformaat/de opname-instellingen voor bewegende beelden, de geheugenkaart, de omgevingstemperatuur, de Wi-Fi-netwerkomgeving, de toestand van de camera voordat u begint met opnemen, en de status van het opladen van de accu.
  De maximale ononderbroken opnameduur voor een enkele opnamesessie van bewegende beelden is ongeveer 13 uur (een productspecificatielimiet).

Opmerking

 • De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat de camera is uitgerust met VBR (Variable Bit-Rate (variabele bitsnelheid)), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt aangepast aan de hand van de opnamescène. Wanneer u een snelbewegend onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de opnameduur is korter omdat meer geheugen nodig is voor de opname. De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het onderwerp en de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.
 • De afgebeelde opnameduur is de opnameduur bij gebruik van een Sony-geheugenkaart.

Opmerkingen over het ononderbroken opnemen van bewegende beelden

 • Opnemen van bewegende beelden van hoge kwaliteit en ononderbroken opnemen op hoge snelheid vereisen grote hoeveelheden energie. Als u daarom blijft opnemen, zal de temperatuur in de camera toenemen, met name die van de beeldsensor. In dergelijke gevallen zal de camera automatisch worden uitgeschakeld doordat het oppervlak van de camera tot een hoge temperatuur is verwarmd, of omdat de hoge temperatuur de kwaliteit van de beelden of het inwendige mechanisme van de camera aantast.
 • De beschikbare tijdsduur voor ononderbroken opnemen van bewegende beelden wanneer de camera opneemt met de standaardinstellingen nadat de camera enige tijd uitgeschakeld is geweest, is als volgt. De waarden geven de ononderbroken tijdsduur aan vanaf het moment waarop de camera begint met opnemen tot het moment waarop de camera stopt met opnemen.

  Als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Standaard]

  Bestandsindeling XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgevingstemperatuur: 25 °C Ong. 30 minuten Ong. 20 minuten
  Omgevingstemperatuur: 40 °C Ong. 30 minuten Ong. 20 minuten


  Als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog]

  Bestandsindeling XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgevingstemperatuur: 25 °C Ong. 60 minuten Ong. 30 minuten
  Omgevingstemperatuur: 40 °C Ong. 60 minuten Ong. 30 minuten


  XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M, als de camera niet verbonden is via Wi-Fi

  XAVC S 4K: 24p 60M/25p 60M, als de camera niet verbonden is via Wi-Fi

 • De beschikbare tijdsduur voor het opnemen van bewegende beelden varieert met de temperatuur, de bestandsformaat/opname-instelling voor bewegende beelden, de Wi-Fi-netwerkomgeving, en de toestand van de camera voordat u begint op te nemen. Als u veelvuldig het beeld opnieuw samenstelt of beelden opneemt nadat de camera is ingeschakeld, neemt de temperatuur binnenin de camera toe en wordt de beschikbare opnameduur korter.
 • Als (pictogram van waarschuwing voor oververhitting) wordt weergegeven, is de temperatuur van de camera opgelopen.
 • Als de camera het opnemen van bewegende beelden onderbreekt vanwege een hoge temperatuur, laat u de camera enige tijd uitgeschakeld liggen. Ga verder met het opnemen nadat de temperatuur binnenin de camera volledig is afgenomen.
 • Als u de volgende punten in acht neemt, zult u langer bewegende beelden kunnen opnemen.
  • Houd de camera uit de buurt van direct zonlicht.
  • Schakel de camera uit wanneer deze niet wordt gebruikt.