Zelfportr./-ontspan. 

U kunt de hoek van de monitor veranderen en beelden opnemen terwijl u naar de monitor kijkt.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Zelfportr./-ontspan.][Aan].
  2. Open de monitor dwars op de camera, richt deze naar voren en richt de lens vervolgens op uzelf.

  3. Druk op de ontspanknop.U kunt ook het onderwerp op de monitor aanraken.
    Het apparaat start de zelfontspanneropname na drie seconden.

Hint

  • Als u een andere transportfunctie wilt gebruiken dan de zelfontspanner met een vertraging van 3 seconden, stelt u eerst [Zelfportr./-ontspan.] in op [Uit] en richt u vervolgens de monitor naar voren.