Aantal opneembare beelden

Wanneer u een geheugenkaart in de camera plaatst en de inschakelt, wordt op het scherm het aantal beelden afgebeeld dat kan worden opgenomen (indien u met de huidige instelling blijft opnemen).

Opmerking

  • Wanneer "0" (het aantal opneembare beelden) oranje knippert, is de geheugenkaart vol. Vervang de geheugenkaart door een andere of wis beelden op de huidige geheugenkaart.
  • Als "NO CARD" oranje knippert, betekent dit dat geen geheugenkaart is geplaatst. Plaats een geheugenkaart.

Het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart

De onderstaande tabel toont bij benadering het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart die is geformatteerd in dit apparaat. De waarden zijn gedefinieerd aan de hand van tests met standaard geheugenkaarten van Sony.

De waarden kunnen afwijken afhankelijk van de opnameomstandigheden en het gebruikte type geheugenkaart.

[JPEG-beeldform.]: [L: 24M]
[Beeldverhouding]: [3:2] *1

(Eenheden: beelden)

JPEG-kwaliteit/ Bestandsindeling 64 GB 128 GB
JPEG Standaard 10000 20000
JPEG Fijn 6400 12000
JPEG Extra fijn 3100 6300
RAW en JPEG (gecomprimeerde RAW)*2 1700 3400
RAW (gecomprimeerde RAW) 2300 4600

*1 Als [Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [3:2], kunt u meer beelden opnemen dan de aantallen aangegeven in de bovenstaande tabel.(behalve wanneer [RAW] is geselecteerd)

*2 [JPEG-kwaliteit] wanneer [RAW en JPEG] is geselecteerd: [Fijn]

Opmerking

  • Zelfs als het aantal beelden dat kan worden opgenomen hoger is dan 9.999 beelden, zal "9999" worden afgebeeld.
  • De afgebeelde aantallen gelden bij gebruik van een Sony-geheugenkaart.