Best.-/mapinstell. (stilstaand beeld)

U kunt bestandsnamen instellen voor de stilstaande beelden die worden opgenomen, en mappen opgegeven waarin de opgenomen stilstaande beelden moeten worden opgeslagen.

  1. MENU → (Instellingen) → [Best.-/mapinstell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bestandsnummer:
U kunt instellen hoe bestandsnummers worden toegewezen aan de stilstaande beelden.
[Serie]: De bestandsnummers beginnen niet opnieuw voor elke map.
[Terugstellen]: De bestandsnummers beginnen opnieuw voor elke map.
Bestandsnaam instel:
U kunt de eerste drie tekens van de bestandsnaam opgeven.
Mapnaam:
U kunt instellen hoe mapnamen worden toegewezen.
[Standaardform.]: Mappen krijgen als naam "mapnummer + MSDCF".
Bijvoorbeeld: 100MSDCF
[Datumformaat]: Mappen krijgen als naam "mapnummer + Y (het laatste cijfer van het jaar)/mm/dd".
Voorbeeld: 10010405 (mapnummer: 100: datum: 04/05/2021)

Opmerking

  • U kunt alleen hoofdletters, cijfers en lage streepjes gebruiken voor [Bestandsnaam instel]. Het lage streepje mag niet gebruikt worden als eerste teken.
  • De drie tekens die zijn opgegeven bij [Bestandsnaam instel] worden alleen toegepast op bestanden die zijn opgenomen nadat de instelling is gemaakt.