Wi-Fi-instellingen: SSID/WW terugst.

Dit apparaat deelt de verbindingsinformatie met apparaten die toestemming hebben om verbinding te maken wanneer u verbinding maakt met een smartphone of een Wi-Fi Direct-verbinding tot stand brengt met een computer. Als u wilt veranderen welke apparaten toestemming hebben om verbinding te maken, stelt u de verbindingsinformatie terug.

  1. MENU (Netwerk) → [Wi-Fi-instellingen][SSID/WW terugst.][OK].

Opmerking

  • Als u dit apparaat verbindt met een smartphone na het terugstellen van de verbindingsinformatie, moet u de instellingen voor de smartphone opnieuw maken.
  • Als u dit apparaat verbindt met een computer met Wi-Fi Direct na het terugstellen van de verbindingsinformatie, moet u de instellingen op de computer opnieuw maken.