Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen (Eigen toets)

U kunt de customknopfunctie gebruiken om de functies die u het vaakst gebruikt toe te wijzen aan gemakkelijk te bedienen knoppen. Hiermee kunt u de procedure voor het selecteren van onderdelen in MENU overslaan zodat u de functies sneller kunt oproepen. U kunt ook [Niet ingesteld] toewijzen aan gemakkelijk te bedienen knoppen om te voorkomen per ongeluk bedienen te voorkomen.


U kunt functies afzonderlijk toewijzen aan de customknop voor de stilstaand-beeldopnamefunctie ( Eigen toets), bewegend-beeldopnamefunctie ( Eigen toets) en weergavefunctie ( Eigen toets).

 • Toewijsbare functies verschillen afhankelijk van de knoppen.


U kunt functies toewijzen aan de volgende knoppen.

Illustratie die de knoppen aangeeft waaraan u gewenste functies kunt toewijzen

 1. Knop MOVIE
 2. Gepersonalis.knop 1
 3. Fn/-knop
 4. Funct. centrale knop/Functie linkerknop/Functie rechterknop/Omlaag-knop
 5. -knop


Hint

 • U kunt functies sneller oproepen met behulp van het functiemenu om elke instelling rechtstreeks te configureren vanaf de Fn-knop, tezamen met de customknoppen. Raadpleeg de betreffende functies onder "Verwant onderwerp" onderaan deze pagina.

Hieronder volgt de procedure voor het toewijzen van de functie [AF op de ogen] aan de (Productpresentat.)-knop.

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets].
  • Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het opnemen van bewegende beelden, selecteert u [Eigen toets]. Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het weergeven van beelden, selecteert u [Eigen toets].
 2. Ga naar het scherm [Achter-] met de linker-/rechterkant van het besturingswiel. Selecteer daarna [-knop] en druk op het midden van het besturingswiel.
 3. Druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel totdat [AF op de ogen] wordt afgebeeld. Selecteer [AF op de ogen], en druk daarna op het midden.
  • Als u op de (Productpresentat.)-knop drukt in de stilstaand-beeldopnamefunctie en ogen worden herkend, wordt [AF op de ogen] ingeschakeld en stelt de camera scherp op de ogen. Neem beelden op terwijl u de (Productpresentat.)-knop ingedrukt houdt.

Hint

 • U kunt tevens opnamefuncties toewijzen aan de scherpstelling-vasthoudknop op de lens. Sommige lenzen hebben echter geen scherpstelling-vasthoudknop.