De flitser (los verkrijgbaar) gebruiken

Gebruik in een donkere omgeving de flitser om het onderwerp te verlichten tijdens de opname. Gebruik de flitser tevens om camerabeweging te voorkomen.

Voor meer informatie over de flitser raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de flitser.
 1. Bevestig de flitser (los verkrijgbaar) op het apparaat.

 2. Neem op nadat de flitser is ingeschakeld en volledig is opgeladen.
  (pictogram flitser opladen) knippert: bezig met opladen
  (pictogram flitser opladen) brandt: opladen is voltooid
  • De beschikbare flitsfuncties zijn afhankelijk van de opnamefunctie en andere functies.

Opmerking

 • Het licht van de flitser kan worden geblokkeerd als de zonnekap is bevestigd en op het onderste deel van het beeld kan een schaduw worden geworpen. Verwijder de zonnekap.
 • Bij gebruik van de flitser moet u op 1 meter of meer van het onderwerp verwijderd zijn.
 • U kunt de flitser niet gebruiken wanneer u bewegende beelden opneemt.(U kunt een LED-lamp gebruiken bij gebruik van de flitser (los verkrijgbaar) met LED-lamp.)
 • Schakel eerst het apparaat uit voordat u een accessoire, zoals een flitser, bevestigt aan of verwijdert vanaf de multi-interfaceschoen. Wanneer een accessoire wordt bevestigd, controleert u of het accessoire stevig is bevestigd aan het apparaat.
 • Gebruik de multi-interfaceschoen niet met een in de winkel verkrijgbare flitser die een spanning nodig heeft van 250 V of hoger, of een omgekeerde polariteit heeft in vergelijking met de camera. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.
 • Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, neemt u op naast het onderwerp, of stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.
 • In de hoeken van een opgenomen beeld kan een schaduw zichtbaar zijn, afhankelijk van de lens.
 • Wanneer u de flitser gebruikt om beelden van uzelf op te nemen, let u erop niet rechtstreeks in het licht te kijken omdat de flitser op korte afstand afgaat.
 • Voor meer informatie over accessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen, gaat u naar de Sony-website, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of het plaatselijke, erkende servicecentrum van Sony.