Scherpstelstandaard

Als u [Scherpstelstandaard] toewijst aan de gewenste customknop, kunt u nuttige functies oproepen, zoals het scherpstelkader snel verplaatsen, enz., afhankelijk van de instellingen voor het scherpstelgebied.

  1. Selecteer MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → de gewenste knop en wijs daarna de functie [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.
    • Om de functie [Scherpstelstandaard] te gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden, selecteert u MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → de gewenste knop en wijst u daarna [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.
  2. Druk op de knop waaraan de functie [Scherpstelstandaard] is toegewezen.
    • Wat u kunt doen door op de knop te drukken is afhankelijk van de instelling voor [Scherpstelgebied].
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Zone], [Flexibel punt], [Uitgebr. flexibel punt], [Volgen: Zone], [Volgen: Flexibel punt] of [Volgen: Uitgebr. flexibel punt]:
Door op de knop te drukken kunt u de positie van het scherpstelkader veranderen met de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel.
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed], [Midden], [Volgen: Breed] of [Volgen: Midden]:
De camera stelt scherp op het midden van het scherm wanneer u op de knop drukt.

Opmerking

  • U kunt de functie [Scherpstelstandaard] niet instellen op [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop].