H. scherpst.

Als het moeilijk is goed scherp te stellen in de automatische scherpstellingsfunctie, kunt u handmatig scherpstellen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpstelfunctie][H. scherpst.].
  2. Draai de scherpstelring om goed scherp te stellen.

    • Wanneer u een stilstaand beeld opneemt, kunt u de scherpstellingsafstand op het scherm afbeelden door de scherpstelring te draaien.
      De scherpstellingsafstand wordt niet afgebeeld wanneer de vattingadapter (los verkrijgbaar) is bevestigd.

Opmerking

  • De afgebeelde scherpstellingsafstand is slechts ter referentie.