Continue opname

Neemt beelden ononderbroken op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.

 1. Selecteer / (Transportfunctie) van het besturingswiel → [Continue opname].
  • U kunt ook de ononderbroken opname instellen door MENU (Camera- instellingen1) → [Transportfunctie] te selecteren.
 2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.

Menu-onderdelen

Continue opname: Hi+:
Beelden worden ononderbroken op de maximale snelheid opgenomen zo lang de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden.
Continue opname: Hi/ Continue opname: Mid/ Continue opname: Lo:
Onderwerpen zijn gemakkelijker te volgen omdat tijdens het opnemen het onderwerp in realtime wordt weergegeven op de monitor.

Hint

 • Om de scherpstelling en belichting continu in te stellen tijdens ononderbroken opnemen, stelt u als volgt in:
  • [Scherpstelfunctie]: [Continue AF]

Opmerking

 • De opnamesnelheid tijdens ononderbroken opnemen wordt lager wanneer [e-sluitergordijn voor] is ingesteld op [Uit] in de functie [Continue opname: Hi], [Continue opname: Mid] of [Continue opname: Lo].
 • Als de F-waarde hoger is dan F11 in de functie [Continue opname: Hi+], [Continue opname: Hi] of [Continue opname: Mid], is de scherpstelling vergrendeld op de instelling van de eerste opname.
 • Het onderwerp wordt niet in realtime weergegeven op de monitor tijdens opnemen in de functie [Continue opname: Hi+].
 • Ononderbroken opnemen is niet beschikbaar in de volgende situaties:
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Panorama d. beweg.].
  • De opnamefunctie wordt ingesteld op elke functie van scènekeuze (behalve [Sportactie]).
  • [Foto-effect] is ingesteld op een van de volgende instellingen:[Soft focus] [HDR-schilderij] [Mono. m. rijke tonen] [Miniatuur] [Waterverf] [Illustratie]
  • [DRO/Auto HDR] is ingesteld op [Auto HDR].
 • De snelheid van ononderbroken opnemen neemt af wanneer u opneemt met gebruik van de flitser.