Fnct Naar smart. verz

U kunt beelden overbrengen naar een smartphone door beelden te selecteren op de camera.

Hieronder volgt de procedure voor het overbrengen van het beeld dat momenteel wordt weergegeven op de camera.

 1. MENU (Netwerk) → [Fnct Naar smart. verz][Formaat te verz. bld], [RAW+J-overdr.doel] en [Verzenddoel] → gewenste instelling.
 2. Geef het beeld dat u wilt overbrengen weer op het afspeelscherm.
 3. MENU → (Netwerk) → [Fnct Naar smart. verz][Naar smartph verznd][Dit beeld].

  De QR Code wordt afgebeeld op de monitor van de camera.

  • U kunt ook het scherm [Fnct Naar smart. verz] weergeven door op de knop (Naar smartph verznd) te drukken.
 4. Open Imaging Edge Mobile op uw smartphone en selecteer [Met een nieuwe camera verbinden].
 5. Scan de QR Code van de camera met uw smartphone terwijl het scherm [Verbinden met behulp van de QR Code van de camera] wordt afgebeeld op de smartphone.
  Nadat de QR Code is gelezen, wordt [Wilt u een verbinding tot stand brengen met de camera?] afgebeeld op de smartphone.
 6. Selecteer [OK] op de smartphone.

  De camera en uw smartphone worden verbonden en het beeld wordt overgebracht.

  • U kunt meerdere beelden tegelijkertijd overbrengen door een andere instelling te selecteren dan [Dit beeld] in [Naar smartph verznd].

Menu-onderdelen

Naar smartph verznd:
Selecteert beelden en brengt deze over naar een smartphone. ([Dit beeld] / [Alle bldn in deze groep] / [Alles op deze datum] / [Alles deze datum ()] / [Alles deze datum ()] / [Meerdere beelden])
 • De afgebeelde opties kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde weergavefunctie op de camera.
 • Als u [Meerdere beelden] selecteert, selecteert u de gewenste beelden met behulp van het midden van het besturingswiel en drukt u daarna op MENU → [Enter].
Formaat te verz. bld:
Selecteert de bestandsgrootte voor beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone. Een JPEG-bestand van het originele formaat of een 2M-gelijkwaardig JPEG-bestand kan worden overgebracht. ([Oorspronkelijk] / [2M])
RAW+J-overdr.doel:
Selecteert het bestandstype voor beelden die moeten worden overgebracht naar een smartphone wanneer de beelden zijn opgenomen met [Bestandsindeling] ingesteld op [RAW en JPEG]. ([Enkel JPEG] / [Enkel RAW] / [RAW en JPEG])
Verzenddoel:
Stelt in of de proxy-bewegende-beelden met lage bitsnelheid of de oorspronkelijke bewegende beelden met hoge bitsnelheid moeten worden overgebracht wanneer bewegende beelden worden overgebracht naar een smartphone. ([Alleen proxy] / [Alleen oorspronkel.] / [Proxy en oorspronk.])

Hint

 • Als u de camera niet met uw smartphone kunt verbinden met behulp van de QR Code, gebruikt u de SSID en het wachtwoord.

Opmerking

 • Afhankelijk van de smartphone, worden de overgebrachte bewegende beelden mogelijk niet correct weergegeven. Bijvoorbeeld, de bewegende beelden worden mogelijk niet vloeiend weergeven, of kan er geen geluid zijn.
 • Afhankelijk van het formaat van de stilstaande beelden, bewegende beelden, vertraagde bewegende beelden of versnelde bewegende beelden, kan het onmogelijk zijn om deze weer te geven op een smartphone.
 • Dit apparaat deelt verbindingsinformatie voor het overbrengen van beelden met apparaten die toestemming hebben om verbinding te maken. Als u de apparaten wilt veranderen die toestemming hebben om verbinding te maken met dit apparaat, zet u de verbindingsinformatie terug op de begininstellingen door deze stappen te volgen. MENU (Netwerk) → [Wi-Fi-instellingen][SSID/WW terugst.]. Nadat de verbindingsinformatie is teruggesteld, moet u de smartphone opnieuw registreren.
 • Als [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], kunt u dit apparaat en de smartphone niet met elkaar verbinden. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].