Handelsmerken

 • Memory Stick en Memory Stick-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.
 • XAVC S en XAVC S-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
 • Mac is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 • iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
 • USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
 • De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
 • Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 • Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
 • Android en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google LLC.
 • Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi Protected Setup zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
 • Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke aanduidingen door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
 • QR Code is een handelsmerk van Denso Wave Inc.
 • Alle andere in deze gebruiksaanwijzing vermelde systeem- en productnamen zijn doorgaans handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze gebruiksaanwijzing worden de aanduidingen ® en ™ mogelijk niet in alle gevallen gebruikt.