Indicator tijdens bracketopnamen

Op het scherm [Alle info weerg.] of [Histogram] kunt u de bracketindicator gebruiken om de bracketopname-instellingen te controleren.
Omgevingslicht*-bracketopname
3 beelden verschoven met stappen van 0,3 EV
Belichtingscompensatie ±0,0 EV

Flitser-bracketopname
3 beelden verschoven met stappen van 0,7 EV
Flitscompensatie -1,0 EV

* Omgevingslicht: Een algemene term voor licht anders dan flitslicht, waaronder daglicht en elektrisch licht van een gloeilamp of tl-lamp.Terwijl flitslicht slechts een moment knippert, is omgevingslicht constant, waardoor dit type licht "omgevingslicht" wordt genoemd.

Opmerking

  • Tijdens een bracketopname worden symbolen gelijk aan het aantal beelden dat wordt opgenomen, afgebeeld boven/onder de bracketindicator.
  • Nadat een enkele bracketopname is begonnen, verdwijnen de symbolen een voor een terwijl de camera de beelden opneemt.