Draaikn./Wiel Ev-co.

U kunt de belichtingscompensatie instellen met behulp van de besturingsknop of het besturingswiel.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Draaikn./Wiel Ev-co.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:
Wijst de belichtingscompensatiefunctie niet toe aan de besturingsknop of het besturingswiel.
Wiel:
Wijst de belichtingscompensatiefunctie toe aan het besturingswiel.
Draaiknop:
Wijst de belichtingscompensatiefunctie toe aan de besturingsknop.

Opmerking

  • Als u de belichtingscompensatiefunctie toewijst aan de besturingsknop, kan de functie die oorspronkelijk daaraan was toegewezen worden bediend met het besturingswiel, en vice versa.
  • Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Handm. belichting] en ISO is ingesteld op [ISO AUTO], is [Draaikn./Wiel Ev-co.] uitgeschakeld.