Energie-inst.opt.

U kunt de energie-instellingen van de camera vastleggen.

 1. MENU (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen.

Menu-onderdelen

Begintijd energ.besp:
Stelt tijdsintervallen in voor het automatisch inschakelen van de energiebesparingsstand wanneer geen bedieningen worden uitgevoerd om te voorkomen dat de accu leeg raakt.
Str.besp. via monitor:
Stelt in of de energiebesparingskoppeling met de monitor moet worden ingeschakeld of niet wanneer de monitor wordt geopend of naar binnen gericht wordt gesloten.
Temp. auto strm UIT:
Stelt de temperatuur van de camera in op de waarde waarop de camera tijdens het opnemen automatisch wordt uitgeschakeld. Wanneer dit is ingesteld op [Hoog], kunt u doorgaan met opnemen zelfs wanneer de temperatuur van de camera hoger is geworden dan normaal.


De begintijd voor energiebesparing instellen

 1. MENU (Instellingen) → [Energie-inst.opt.][Begintijd energ.besp] → gewenste instelling.

Uit/30 min./5 min./2 min./1 min./10 sec.


Opmerking

 • Schakel de camera uit wanneer u deze gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken.
 • De energiebesparingsstand wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:
  • Tijdens [USB-streaming]
  • Terwijl de voeding wordt geleverd via USB
  • Tijdens het weergeven van een diavoorstelling
  • Tijdens het opnemen van bewegende beelden
  • Terwijl het apparaat is aangesloten op een computer of televisie
  • Als [Bluetooth-afst.bed.] is ingesteld op [Aan]


De energiebesparingskoppeling met de monitor instellen

 1. MENU (Instellingen) → [Energie-inst.opt.][Str.besp. via monitor] → gewenste instelling.

Beide gekoppeld:
Schakelt de energiebesparingskoppeling met de monitor in. De camera wordt vanuit de energiebesparingsstand geactiveerd wanneer de monitor wordt geopend en wordt in de energiebesparingsstand gezet wanneer de monitor naar binnen gericht wordt gesloten.
Openen: terugkeer:
De camera wordt vanuit de energiebesparingsstand geactiveerd wanneer de monitor wordt geopend.
Sluiten:stroombesp:
De camera wordt in de energiebesparingsstand gezet wanneer de monitor naar binnen gericht wordt gesloten.
Niet koppelen:
Schakelt de energiebesparingskoppeling met de monitor uit.


De temperatuur voor automatisch uitschakelen instellen

 1. MENU (Instellingen) → [Energie-inst.opt.][Temp. auto strm UIT] → gewenste instelling.

Standaard:
Stelt de standaardtemperatuur in waarbij de camera wordt uitgeschakeld.
Hoog:
Stelt de temperatuur waarop de camera wordt uitgeschakeld in op hoger dan [Standaard].


Opmerkingen wanneer [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog]

 • Neem niet op met de camera in uw hand. Gebruik een statief.
 • Als u de camera gedurende een lange tijd vanuit de hand gebruikt, kan verbranding bij lage temperatuur worden veroorzaakt.

Opmerking

 • Zelfs als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog], afhankelijk van de omstandigheden of de temperatuur van de camera, is het mogelijk dat de opnameduur voor bewegende beelden niet verandert.