USB-verbinding

Selecteert de USB-verbindingsmethode wanneer dit apparaat is aangesloten op een computer, enz.

Selecteert van tevoren MENU (Netwerk) → [Smartphoneverbind.][Smartphoneverbind.][Uit].
Verder, stel MENU (Netwerk) → [PC-afstandsbedien.f.][PC-afstandsbedien.][Uit] in.

  1. MENU(Instellingen) → [USB-verbinding] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Brengt automatisch een massaopslagverbinding of MTP-verbinding tot stand, afhankelijk van de computer of andere USB-apparaten die moeten worden aangesloten.
Massaopslag:
Brengt een massaopslagverbinding tot stand tussen dit apparaat en een computer of een ander USB-apparaat.
MTP:
Brengt een MTP-verbinding tot stand tussen dit apparaat en een computer of een ander USB-apparaat.

Opmerking

  • Het kan enige tijd duren om een verbinding tot stand te brengen tussen dit apparaat en de computer wanneer [USB-verbinding] is ingesteld op [Automatisch].