Aanpasbare functies van de camera

De camera beschikt over diverse aanpasbare functies, zoals het registreren van functies en opname-instellingen onder customknoppen U kunt uw voorkeursinstellingen om de camera aan uw wensen aan te passen combineren om zo de camera eenvoudiger te bedienen.

Voor meer informatie over het configureren van de instellingen en het gebruik ervan, raadpleegt u de pagina van elke functie.


Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen ( Eigen toets/ Eigen toets/ Eigen toets)

U kunt de functies van de knoppen, inclusief de customknop, veranderen aan de hand van uw voorkeuren.

Wij adviseren u veelvuldig gebruikte functies toe te wijzen aan eenvoudig te bedienen knoppen zodat u de toegewezen functies eenvoudig kunt oproepen door op de betreffende knop te drukken.


Veelvuldig gebruikte functies registreren onder de Fn-knop (functiemenu)

Als u functies die veelvuldig in de opnamefunctie worden gebruikt, registreert in het functiemenu, kunt u de geregistreerde functies op het scherm afbeelden door gewoon op de Fn (functie)-knop te drukken. Op het functiemenuscherm kunt u de functie die u wilt gebruiken oproepen door het pictogram te selecteren.


Veelvuldig gebruikte functies samenbrengen op het menuscherm ( Mijn Menu)

Als u veelvuldig gebruikte onderdelen van diverse menu's, zoals opnemen, weergeven en netwerk, samenbrengt op het scherm "Mijn Menu", kunt u de gewenste menu-onderdelen snel openen.


De opname-instellingen snel veranderen aan de hand van de scène ( Cam.-inst.geheug)

U kunt de juiste opname-instellingen* voor scènes registreren in de camera of op een geheugenkaart en de opname-instellingen oproepen tijdens het opnemen.

* U kunt geen customknopinstellingen registreren.