Wi-Fi-instellingen: Info Wi-Fi weergev.

Beeldt Wi-Fi-informatie van de camera af, zoals het MAC-adres, het IP-adres, enz.

  1. MENU (Netwerk) → [Wi-Fi-instellingen][Info Wi-Fi weergev.].

Hint

  • Informatie anders dan het MAC-adres wordt afgebeeld onder de volgende omstandigheden.
    • [PC-afstandsbedien.] is ingesteld op [Aan] en [PC-afst.b.-verb.meth] is in gesteld op [Wi-Fi-toeg.pntverb.] onder [PC-afstandsbedien.f.], en een Wi-Fi-verbinding is tot stand gebracht.