LiveView-weergave

Stelt in of de effecten van instellingen als belichtingscompensatie, witbalans, [Creatieve stijl] en [Foto-effect] wel of niet moeten worden toegepast op beelden op het scherm.

  1. MENU(Camera- instellingen2) → [LiveView-weergave] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Instelling effect aan:
Geeft Live View weer onder omstandigheden nagenoeg gelijk aan hoe uw foto eruit zal zien wanneer al uw instellingen worden toegepast. Deze instelling is nuttig wanneer u foto's wilt opnemen waarbij u het resultaat van de opname wilt controleren op het Live View-scherm.
Instelling effect uit:
Geeft Live View weer zonder de effecten van de belichtingscompensatie, witbalans, [Creatieve stijl] en [Foto-effect]. Wanneer deze instelling wordt gebruikt, kunt u de beeldcompositie gemakkelijk controleren.
Live View wordt altijd weergegeven met de geschikte helderheid, zelfs bij [Handm. belichting].
Wanneer [Instelling effect uit] is geselecteerd, wordt het pictogram (VIEW) weergegeven op het Live View-scherm.

Hint

  • Wanneer u een flitser van een ander merk gebruikt, zoals een studioflitser, kan Live View-weergave donker zijn bij bepaalde sluitertijdinstellingen. Als [LiveView-weergave] is ingesteld op [Instelling effect uit], zal Live View-weergave helderder worden weergegeven, zodat u de compositie eenvoudig kunt controleren.

Opmerking

  • [LiveView-weergave] kan niet worden ingesteld op [Instelling effect uit] in de volgende situaties:
    • Wanneer de stilstaand-beeldopnamefunctie is ingesteld op [Slim automatisch], [Superieur automat.], [Panorama d. beweg.] of in elke functie van scènekeuze
    • In de bewegend-beeldopnamefunctie of de vertraagde/versnelde opnamefunctie
  • Als [LiveView-weergave] is ingesteld op [Instelling effect uit], zal de helderheid van het opgenomen beeld niet hetzelfde zijn als dat van de weergegeven Live View.