Handm. belichting

U kunt een opname met de gewenste belichtingsinstelling maken door wijziging van zowel de sluitertijd als het diafragma.

 1. Druk op de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-knop om de stilstaand-beeldopnamefunctie te selecteren.
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Opn.modus][Handm. belichting].
 3. Selecteer de gewenste sluitertijd door het besturingswiel te draaien.
  Selecteer de gewenste diafragmawaarde door de besturingsknop te draaien.
  • U kunt de functies van de besturingsknop en het besturingswiel omwisselen met MENU → (Camera- instellingen2) → [Draaiknop/Wiel inst.].
  • U kunt ook [ISO] instellen op [ISO AUTO] in de handmatige belichtingsfunctie. De ISO-waarde verandert automatisch zodat de juiste belichting wordt verkregen met gebruikmaking van de diafragmawaarde en sluitertijd die u hebt ingesteld.
  • Als [ISO] is ingesteld op [ISO AUTO], knippert de ISO-waarde als de waarde die u hebt ingesteld niet geschikt is voor een juiste belichting. Als dit gebeurt, verandert u de sluitertijd of diafragmawaarde.
  • Als [ISO] is ingesteld op iets anders dan [ISO AUTO], gebruikt u MM (gemeten handmatig)* om de belichtingswaarde te controleren.
   Naar +: Beelden worden helderder.
   Naar -: Beelden worden donkerder.
   0: Juiste belichting geanalyseerd door het apparaat.

   * Geeft onder-/overbelichting aan ten opzichte van de juiste belichting.

 4. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

Hint

 • U kunt de combinatie van sluitertijd en diafragma (F-waarde) veranderen zonder de ingestelde belichtingswaarde (handmatige verschuiving) te veranderen. Wijs [AEL-vergrendel] of [AEL-wisselen] toe aan de gewenste knop met behulp van [Eigen toets] of [Eigen toets] en draai daarna de besturingsknop of het besturingswiel terwijl u op die knop drukt.

Opmerking

 • Het pictogram voor gemeten handmatig wordt niet afgebeeld wanneer [ISO] is ingesteld op [ISO AUTO].
 • Als de hoeveelheid omgevingslicht buiten het meetbereik van gemeten handmatig valt, knippert het pictogram voor gemeten handmatig.
 • Het waarschuwingspictogram SteadyShot wordt niet afgebeeld in de handmatige belichtingsfunctie.
 • De helderheid van het beeld op het scherm kan verschillen van die van het beeld dat in werkelijkheid wordt opgenomen.