Bestandsinstell. (bewegende beelden)

Configureer de instellingen voor de bestandsnamen van opgenomen bewegende beelden.

 1. MENU → (Instellingen) → [Bestandsinstell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bestandsnummer:
U kunt instellen hoe bestandsnummers worden toegewezen aan bewegende beelden.
[Serie]: De bestandsnummers beginnen niet opnieuw, zelfs niet nadat de geheugenkaart is verwisseld.
[Terugstellen]: Het bestandsnummer begint opnieuw nadat de geheugenkaart is verwisseld.
Reeksteller resetten:
De serieteller die wordt gebruikt begint opnieuw wanneer [Bestandsnummer] is ingesteld op [Serie].
Bestandsnaamform.:
U kunt het formaat van de bestandsnamen van bewegende beelden instellen.
[Standaard]: de bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden begint met "C". Bijvoorbeeld: C0001
[Titel]: de bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden wordt "titel + bestandsnummer".
[Datum + Titel]: de bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden wordt "datum + titel + bestandsnummer".
[Titel + Datum]: de bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden wordt "titel + datum + bestandsnummer".
Titelnaaminstelling.:
U kunt de titel instellen wanneer [Bestandsnaamform.] is ingesteld op [Titel], [Datum + Titel] of [Titel + Datum].

Opmerking

 • Alleen alfanumerieke tekens en symbolen kunnen worden ingevoerd bij [Titelnaaminstelling.]. Maximaal 37 tekens kunnen worden ingevoerd.
 • Titels die zijn opgegeven met [Titelnaaminstelling.] worden alleen toegepast op bewegende beelden die zijn opgenomen nadat de instelling is gemaakt.
 • U kunt niet instellen hoe mapnamen worden toegewezen aan bewegende beelden.
 • Als u een SDHC-geheugenkaart gebruikt, ligt [Bestandsnaamform.] vast op [Standaard].
 • Als u een geheugenkaart, waarvoor [Bestandsnaamform.] is ingesteld op één van de volgende instellingen, in een ander apparaat plaatst, werkt de geheugenkaart mogelijk niet naar behoren.
  • [Titel]
  • [Datum + Titel]
  • [Titel + Datum]
 • Als er ongebruikte nummers zijn als gevolg van het wissen van bestanden, enz., worden deze nummers opnieuw gebruikt nadat het bestandsnummer van de bewegende beelden "9999" heeft bereikt.