Stille opname (stilstaand beeld)

U kunt beelden opnemen zonder het sluitergeluid.

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Stille opname] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
U kunt beelden opnemen zonder het sluitergeluid.
Uit:
[Stille opname] is uitgeschakeld.

Opmerking

 • Gebruik de functie [Stille opname] onder uw eigen verantwoordelijkheid, waarbij u voldoende rekening houdt met de privacy en portretrechten van het onderwerp.
 • Zelfs als [Stille opname] is ingesteld op [Aan], zal het niet volledig geluidloos zijn.
 • Zelfs als [Stille opname] is ingesteld op [Aan], zal het bedieningsgeluid van het diafragma en de scherpstelling hoorbaar zijn.
 • Als u tijdens het opnemen van stilstaande beelden de functie [Stille opname] gebruikt met een lage ISO-gevoeligheid, en daarbij de camera op een zeer sterke lichtbron richt, kunnen delen op de monitor met een hoge intensiteit worden opgenomen in donkerdere tinten.
 • Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, kan in zeldzame gevallen het sluitergeluid klinken. Dit is geen storing.
 • Beeldvervorming veroorzaakt door de beweging van het onderwerp of de camera, kan optreden.
 • Als u beelden opneemt onder flitsverlichting of flikkerende lampen, zoals het flitslicht van andere camera's of fluorescerende verlichting, kan op het beeld een streepeffect zichtbaar zijn.
 • Als u wilt dat de pieptoon die klinkt wanneer het onderwerp is scherpgesteld of wanneer de zelfontspanner in werking treedt, wordt uitgeschakeld, stelt u [Audiosignalen] in op [Uit].
 • Zelfs als [Stille opname] is ingesteld op [Aan], hoort u mogelijk het sluitergeluid onder de volgende omstandigheden:
  • Wanneer u een standaard witte kleur vastlegt voor de eigen witbalans
  • Wanneer u gezichten registreert met behulp van [Gezichtsregistratie]
 • U kunt [Stille opname] niet selecteren wanneer de opnamefunctie is ingesteld op iets anders dan [Autom. programma], [Diafragmavoorkeuze], [Sluitertijdvoorkeuze] of [Handm. belichting].
 • Wanneer [Stille opname] is ingesteld op [Aan], zijn de volgende functies niet beschikbaar:
  • Flitsopnamen
  • Auto HDR
  • Foto-effect
  • NR lang-belicht
  • e-sluitergordijn voor
  • Sup. aut. Bld extract.
  • BULB-opname
 • Nadat u de camera hebt ingeschakeld, wordt de tijdsduur gedurende welke u kunt beginnen met opnemen verlengd met ongeveer 0,5 seconde.