Overføre musikk fra en datamaskin til enheten

Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

  • Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene, og trykk deretter på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring]. På datamaskinen drar og slipper du musikkdataene til en mappe på enheten, for eksempel mappen Music.

  • På datamaskinen lagrer du mediefiler med Google Disk. Deretter synkroniserer du dataene på enheten ved å logge deg på Google-kontoen.

Merknad

  • Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.