Lyder

Du kan velge om kameraet skal lage lyder, for eksempel en lukkerlyd, lyder på starten og slutten av videoopptaket, og en serie med pipelyder for nedtelling når du bruker selvutløseren.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Lyder], og velg et alternativ.
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.